TRANG CHỦ

HOME

CHƯƠNG TRÌNH

BẢO TRỢ

Trẻ bảo trợ

HỖ TRỢ SINH VIÊN

KHÁC

ĐƠN ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

NIỀM TIN

NHÂN SỰ

NGÂN QUỸ

THÔNG TIN NHÀ THỜ

HỎI ĐÁP

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

BẢN TIN CHÍNH

ĐÓNG GÓP

SỰ CỨU RỖI  

LIÊN HỆ

 

Những tháng cần kinh phí lớn nhất gồm tháng 1 (Tết Nguyên Đán), tháng 8 (năm học mới), và tháng 12 (Giáng Sinh).

Chúng tôi hỗ trợ thêm $2000 - $3000 cho mỗi tháng trên.

Chúng tôi cấp học bổng hoặc bảo trợ cho trẻ nghèo ở những khu vực sau:

1. Thành phố Đà Nẵng – tất cả các quận
2. Huyện Thăng Bình, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam

Phần đóng góp của LOVE đến trẻ em nghèo Việt Nam

 

Copyright © 2015 L.O.V.E., Inc.; L.O.V.E. giữ bản quyền nội dung trên website này.

 

Nội dung của website có thể được in hoặc sao chép và phân phát tự do nếu được sao chép toàn bộ và sử dụng để giới thiệu về công việc của L.O.V.E, Inc.

 

Ngân Quỹ 

 
NGÂN SÁCH HIỆN TẠI & SỐ NGƯỜI NHẬN

Chương Trình Hằng Tháng

Số người

nhận

Số tiền hằng tháng**

Học bổng @ 200.000 vnđ/tháng

30

$390

Bảo trợ trẻ @ 350.000 vnđ/tháng

80

$2,400

Bảo trợ gia đình @ 600.000 vnđ/tháng

157

$7,850

Nhà sinh viên

54

$820

Khác: Trợ giúp y tế, trợ giúp khẩn, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập, …

50

$500

Lương (bao gồm bảo hiểm xã hội) cho nhân viên toàn thời gian

3

$1000

Trợ cấp tài chính (tình nguyện viên Việt Nam)

3

$300

Hành chính (điện nước, nhu yếu phẩm văn phòng, thiết bị, sửa chữa, …)

n/a

$200

Tổng cộng hằng tháng

$13,460

Kinh phí hằng năm tính bằng USD:

$161,520

**Số liệu trên được tính xấp xỉ và tùy thuộc vào tỉ giá hối đoái.

 

Chương Trình Hằng Năm

Số người nhận

Số tiền hằng năm **

3-4 đợt khám chữa bệnh/viện trợ nhân đạo

1000

$3,000

Quà Giáng Sinh/Tết cho trẻ nghèo

300

$3,000

Đồng phục, sách vở, … (500.000 vnđ/trẻ)

300

$3,800

Trại hè

100

$1,200

Tổng cộng hằng năm:

$11,000

Tổng kinh phí hằng năm của 2 bảng tính bằng USD:

$172,520

**Số liệu trên được tính xấp xỉ và tùy thuộc vào tỉ giá hối đoái.

Ngoài những cam kết đóng góp hiện tại, LOVE cần thêm $33,480 để thực hiện những chương trình trên.

 

Kinh phí cam kêt của LOVE *

*Phần lớn đến từ chương trình bảo trợ

Chương Trình Hằng Tháng

Số người

nhận

Số tiền

hằng tháng**

Học bổng @ 200.000 vnđ/tháng

8

$208

Bảo trợ trẻ @ 350.000 vnđ/tháng

93

$2,492

Bảo trợ gia đình @ 600.000 vnđ/tháng

175

$6,000

Nhà sinh viên

54

$770

Khác: Trợ giúp y tế, trợ giúp khẩn, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập, …

50

$300

Lương (bao gồm bảo hiểm xã hội) cho nhân viên toàn thời gian

3

$1000

Trợ cấp tài chính (tình nguyện viên Việt Nam)

3

$300

Hành chính (điện nước, nhu yếu phẩm văn phòng, thiết bị, sửa chữa, …

--

$200

Tổng cộng hằng tháng:

$11,270

Kinh phí cam kết hằng năm tính bằng USD:

$135,240

** Số liệu trên được tính xấp xỉ và tùy thuộc vào tỉ giá hối đoái.

Chương Trình Hằng Năm

Số người

nhận

Số tiền

hằng năm **

3-4 đợt khám chữa bệnh/viện trợ nhân đạo

1000

0

Quà Giáng Sinh/Tết cho trẻ nghèo

300

0

Đồng phục, sách vở, … (500.000 vnđ/trẻ bảo trợ)

300

$3,800

Trại hè

150

0

Tổng cộng hằng năm:

$3,800

Tổng kinh phí cam kết hằng năm tính bằng USD:

$139,040

**Số liệu trên được tính xấp xỉ và tùy thuộc vào tỉ giá hối đoái.

Ngoài những đóng góp hiện tại, LOVE cần thêm $33,480 để thực hiện những cam kết trên.

Trở về đầu trang

BẢN TIN THÁNG

BẢO TRỢ

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐÓNG GÓP

FACEBOOK

HỎI ĐÁP

HỖ TRỢ SINH VIÊN

KHÁC

LIÊN HỆ

LƯU TIN

NHÂN SỰ

NIỀM TIN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

SỰ CỨU RỖI

TRANG CHỦ

TRẺ BẢO TRỢ

HOME