TRANG CHỦ

HOME

CHNG TRÌNH

BẢO TRỢ

Trẻ bảo trợ

HỖ TRỢ SINH VIN

KHC

N NG KÝ

GIỚI THIỆU

QU TRÌNH HÌNH THNH

NIỀM TIN

NHN SỰ

NGN QUỸ

THNG TIN NH THỜ

HỎI P

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

BẢN TIN CHNH

BẢN TIN THNG

LU TIN

NG KÝ NHẬN TIN   

NG GP

SỰ CỨU RỖI  

LIN HỆ

 
 
Ging 3:16
 
 

Copyright 2015 L.O.V.E., Inc.; L.O.V.E. giữ bản quyền nội dung trn website ny. 

 

Con ờng ến với sự sống v bình an

 
Con ờng ến với sự sống v bình an

ức Cha Jsus phn Hi nhng ke mt moi va ganh nng, hay n cung ta, ta se cho cac ngi c yn nghi.(Mathio 11:28 VIET)   

 

Ging 14:6  

;
 Vy c Chua Jsus ap rng: Ta la ng i, le tht, va s sng; chng bi ta thi khng ai c n cung Cha.  

 

Cng vụ 4:12  Chng co s cu ri trong ng nao khac; vi di tri, chng co danh nao khac ban cho loai ngi, chung ta phai nh o ma c cu. 

 

Chnh ức Cha Trời ã ban cho chng ta sự bình an v một cuộc sống ch thực, nhng tại sao bn trong nhiều ngời vẫn còn những tổn thng hay giận giữ? 

 

Nan ề của chng ta... Sự tch biệt khỏi ức Cha Trời

Vi moi ngi u a pham ti, thiu mt s vinh hin cua c Chua Tri, (R-ma 3:23 VIET) 

 

iều ny c nghĩa rằng khng ai l tốt hon ton ể c thể vo Thin ng vinh hiển của ức Cha Trời dựa trn cng ức việc lnh ring của mình.

 

Vi tin cng cua ti li la s cht; nhng s ban cho cua c Chua Tri la s sng i i trong c Chua Jsus Christ, Chua chung ta. (Ro-ma 6:23 VIET)

 

y l iều chng ta nợ ức Cha Trời vì phạm tội chống lại Ngi sự chết v sự xa cch ời ời với Ngi trong hỏa Ngục.

 

Phng cch của ức Cha Trời... Thập tự gi

Vi tin cng cua ti li la s cht; nhng s ban cho cua c Chua Tri la s sng i i trong c Chua Jsus Christ, Chua chung ta. (R-ma 6:23)

 

Sự cứu rỗi cho tội lỗi l một MN QU từ ức Cha Trời. Tại sao Ngi lại lm nh vậy?

 

Vi c Chua Tri yu thng th gian, n ni a ban Con mt cua Ngai, hu cho h ai tin Con y khng bi h mt ma c s sng i i. (Joh 3:16 VIET)

 

Sự cứu rỗi ợc ban tặng nh l một mn qu MIỄN PH cho tất cả mọi ngời chấp nhận cc tiu chuẩn của ức Cha Trời

 

Cấp nhận chnh mình l tội nhn trớc con mắt cng bình của ức Cha Trời, n nn tội lỗi của mình v tin nhận Cha Jsus l ấng phn về chnh mình l Con ộc sanh của ức Cha Trời v Cha của mun loi. 

 

p ứng của chng ta... Dng chnh mình cho Cha

Dng Ngi cuộc ời mình v trở thnh một Tạo Vật Mới trong Cha. y l một sự ti sinh sinh sản thuộc linh v ợc tiếp nhận lm con trong vng quốc ức Cha Trời.  

 

Cch dng cuộc ời cho Cha:

1. Thừa nhận mình l tội nhn v cần sự tha thứ.

2. Tin nhận Cha Jsus ã chết cho mình v ã sống lại từ trong phần mộ.

3. Cầu nguyện tuyn xng rằng Cha Jsus l con ờng duy nhất  ến với ức Cha Trời v nguyện sống cho Ngi trong quảng ời còn lại.

 

Lời cầu nguyện:

 

Lạy Cha Jsus,

Con biết  con l tội nhn v cần ợc tha thứ. con tin rằng Cha ã chết trn thập tự gi vì tội lỗi con v sống lại từ trong phần mộ ể con ợc sống. Con tin Cha l con ờng duy nhất ến ức Cha Trời nn giờ y con ến với Ngi v bắt ầu sống cho Ngi. Xin Cha tha tội cho con, biến ổi cuộc ời con v by tỏ Ngi cho con. Con cầu nguyện trong danh Cha Jsus, A-men

 

Nếu bạn cầu nguyện nh vậy, xin vui lòng gởi e-mail cho chng ti biết.

 

Lm sao bạn biết bạn ợc tha thứ?

Kinh Thnh chp Va, y la nh n in, bi c tin, ma anh em c cu, iu o khng phai n t anh em, ben la s ban cho cua c Chua Tri.  y chng phai bi vic lam u, hu cho khng ai khoe minh; (phs 2:8-9)

 

iều ti nn lm by giờ?

Khi bạn ến gần Cha, Ngi sẽ dạy bạn ờng lối Ngi v ban cho bạn sức mạnh của Ngi. Chng ti nu ra vi bớc cn bản ể gip bạn ến gần Cha cho php Ngi hớng dẫn bạn.

 

Dnh thời gian cầu nguyện với Cha mỗi ngy l iều rất quan trọng. Cũng nh bạn khng thể lớn ln nếu khng n uống mỗi ngy. ời sống thộc linh cũng nh vậy cần phải ợc bồi bổ. L con ci của Cha bạn c thể ến với Ngi bất cứ lc no bạn cần. Bạn cũng c quyền ến trớc Ngi v by tỏ những suy nghĩ ring t, những ớc vọng v những lo u của mình nữa. Cầu nguyện n giản l ni chuyện với Cha Thin Thợng.

 

ọc Kinh Thnh:

Hãy ọc Kinh Thnh vì l lời của ức Cha Trời cho con ngời qua con ngời c thể biết Ngi.

 

Kinh Thnh l phng tiện chnh ợc Ngi chọn ể by tỏ Ngi cho chng ta. Học biết iều ức Cha Trời ni trong Kinh Thnh l một phần rất quan trọng cho ời sống mới của bạn. Khi bạn ọc Kinh Thnh, xin Cha by tỏ những cu Kinh Thnh ể p dụng vo ời sống mình. Bạn nn bắt ầt học sch tin lnh Ging trong Tn ớc. Tìm những bản kinh Thnh dễ ể ọc trớc nh bản King James Version hay New King James.   

Những sch ề nghị:
  • Tin lnh Ging

  • I Ging

  • Thi Thin v Chm Ngn

Sự thng cng:

Tìm một Hội Thnh Tin Lnh ể c thể gip bạn biết thm về Cha v c mối thng cng với cc anh chị em mới trong Cha. Nhận Bp-tem một hnh ộng thể hiện sự vng lời với Cha.

  
By tỏ với mọi ngời về iều m Cha ã lm cho bạn.

 

Sau hãy bắt ầu một cuộc phiu lu mới trong một cuộc sống phong ph, vui mừng m Cha ban cho bạn.

  

Ai co c Chua Con thi co s sng; ai khng co Con c Chua Tri thi khng co s sng.

(1 Ging 5:12)

 
Trở về ầu trang
 

BẢN TIN THNG

BẢO TRỢ

BỐ CỤC

CHIA SẺ L.O.V.E.

NG KÝ NHẬN TIN

N NG KÝ

NG GP

FACEBOOK

HỎI P

HỖ TRỢ SINH VIN

KHC

LIN HỆ

LU TIN

NHN SỰ

NIỀM TIN

QU TRÌNH HÌNH THNH

SỰ CỨU RỖI

TRANG CHỦ

TRẺ BẢO TRỢ

HOME